Aviso legal – catalán

Aviso legal

1. Dades identificatives.

En compliment amb el deure de informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades:

L’empresa titular del domini web és Estudi Dental Claudia SLP amb CIF B55347256 i amb adreça a aquest efectes a Carrer Anselm Clavé 46, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona d’ara en endavant LA CLÍNICA.

2. Acceptació de l’Usuari.

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web (adreça de la pàgina web)(en endavant la “Web”) que LA CLÍNICA posa a la serva disposició dels usuària d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web. L’accés i la navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. LA CLÍNICA pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3.Utilització de la web.

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’ella amb fins o efectes il·lícits o contraria al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera poden malmetre, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudiment de la Web per altres Usuaris.

3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre manera, malmetre les dades, programes o documents electrònics i demés que es trobin en la Web.

3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA CLÍNICA presta el servei, així com realitzar accions que malmetin, interrompin o generin errors en dits sistemes o serveis.

3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol tipus de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis oferts en el mateix.

3.6. S’entén que l’accés o la utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que LA CLÍNICA tingui publicat en el moment de l’accés, el qual estarà sempre disponible per als usuaris.

3.7. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA CLÍNICA ofereix en la seva seu Web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

4. Accés a la web.

4.1. L’accés a la Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per a poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació en el disposat a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec.

4.4. Si per a la utilització d’un servei de la Web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

5. Modificacions Avís Legal.

LA CLÍNICA es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar la Web i el present Avís Legal.

6. Accés a la web.

6.1. LA CLÍNICA es compromet a realitzar els millors esforços per evitar qualsevol error en els contiguts que puguin aparèixer en la Web. En qualsevol cas, LA CLÍNICA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que puguin aparèixer en la Web, sempre que no li siguin imputables.

6.2. LA COMPANYIA no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a LA CLÍNICA , de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LA CLÍNICA.

7. Limitació de Garanties i Resposabilitats.

7.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web (adreça de la web) i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a LA CLÍNICA o, en el seu cas, a terceres persones.

7.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb qualsevol finalitat, en qualsevol suport i per a qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LA CLÍNICA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial e Intel·lectual titularitat de LA CLÍNICA i de tercers.

7.3. A efectes del previst a l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, LA CLÍNICA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest portal web amb la finalitat de realitzar ressenyes amb finalitats comercials sense comptar amb la prèvia autorització de LA CLÍNICA.

7.4. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització per a altres finalitats, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

7.5. LA CLÍNICA proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades d’Internet que puguin pertànyer a terceres persones, en suposat cas LA CLÍNICA no es fa responsable de tals continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

8. Enllaços a Tercers.

8.1. En el suposat de que a la Web si disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, LA CLÍNICA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA CLÍNICA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

8.2. Aquests enllaços es proporcionaran únicament per a informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA CLÍNICA.

8.3. LA CLÍNICA tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus Web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de LA CLÍNICA.

9. Protecció de Dades Personals.

9.1. LA CLÍNICA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, existent compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, tot això, conforme a l’establert per la legislació espanyola i europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

9.2. L’usuari podrà proporcionar a LA CLÍNICA les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a tal efecte apareixen a la Web. Dits formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dona compliment a les exigències establertes en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD). De la mateixa manera, LA CLÍNICA podrà obtenir dades de caràcter personal originades per la seva navegació i/o ús de la Web.

9.3. Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

10. Llei i Jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre LA CLÍNICA i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en cas que o estigués previst en elles, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de LA CLÍNICA.