Política de Privacitat – catalán

Política de Privacitat

Quan precisem obtenir informació per la seva part, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o d’altres vies seran incorporades a un Registre d’Activitats de Tractament del qual és responsable Estudi Dental Claudia SLP. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

El propietari de la web es compromet a no cedir, vendre o compartir les dades a tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, Estudi Dental Claudia SLP cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a tal efecte amb domicili d’Estudi Dental Claudia SLP localitzat a Carrer Anselm Clavé 46, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona, identificant-se degudament e indicant de manera visible el dret concret que s’exerceix.

El propietari de la web adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normativa aplicable.

No obstant, no assumeix ninguna responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

El propietari de la web podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertinents a la nostra entitat, el propietari de la web no es farà responsable de les polítiques de privacitat de dits lloc web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari. La nostra política amb respecte el correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim a través del mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, en conformitat amb el disposat en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.